Drepturi si obligatii dupa un deces

Drepturile familiei dupa un deces

1. Ajutorul de deces  din partea Statului

2. Ajutorul de înmormântare este, de cele mai multe ori, prevăzut în contractul de muncă al celor angajați la momentul decesului.  

3. Ajutorul pentru soțul supraviețuitor (pensionar)

4. Despăgubiri în cazul accidentelor rutiere

5. Ajutorul acordat de Primarii pentru familiile care primeau ajutor social (nu inregistrau venituri). 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1. Ajutorul de deces de la Stat (acorda potrivit prevederilor Legii Pensiilor 263/2010 (art. 125- 130)

Dupa decesului unei persoane, apropiatii care se ocupa de aranjamentele funerare au dreptul sa primeasca o suma de bani din partea Statului, daca solicita acest ajutor in termen de 3 ani de la eveniment.  Persoana  care solicita si primeste banii poate fi după caz soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul, iar in lipsa acestora, orice alta persoana care face dovada ca a suportat cheltuielile. Ajutorul de deces se achita in 24 de ore de la solicitare, iar in unele judete, dacă dosarul e complet, banii se dau în aceeaşi zi. Dreptul asiguratilor de deces nu este conditionat de indeplinirea unui stagiu de cotizare.

ajutor decesDrepturile financiare sunt diferite in functie de situatia persoanei decedate la momentul mortii:

a. in ziua decesului, persoana decedata era asigurata (la zi cu plata contributiilor sociale): angajat cu carte de munca, somer, minor, elev sau student, pensionar.  In acest caz, ajutorul inseamna suma de 2.415 RON.

Daca persoana decedata era majora (peste 18 ani), dar inapta pentru munca, e necesara prezentarea unui act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atesta cauza care l-a facut inapt pentru munca precum si data ivirii acesteia.

b. in ziua decesului, persoana decedata nu era asigurata in sistemul public. In acest caz, suma cuvenita este 1.208 RON si poate fi solicitata numai de un membru din familie care este asigurat sau pensionar. Solicitantul va face o declaratie pe propria raspunderea ca persoana decedata nu era asigurata sau pensionar.

DE UNDE SE RIDICA AJUTORUL DE DECES? De la UNA din urmatoarele institutii:

a. ANGAJATII solicită de la unul din angajatori (ai persoanei decedate sau ai persoanei care a suportat cheltuielile, în cazul în care persoana decedată nu era asigurată).

– Daca angajatorul isi suspenda temporar activitatea sau activitatea acestuia inceteaza (potrivit legii) prin: divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciară, lichidare judiciară, faliment sau prin orice altă modalitate prevăzută de lege, ajutorul de deces se achită din bugetul asigurărilor sociale de stat de casele teritoriale de pensii.

– Daca decedatul se afla în timpul concediului pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 1 an, 2 ani, (respectiv până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap), ajutorul de deces se plăteşte de angajator daca, anterior intrarii in concediu, persoana in cauza era asigurata obligatoriu potrivit prevederilor articolului 6 alin. (1) pct. I, II sau V din lege si raportul de munca a fost suspendat.

b. PENSIONARII, administratorii, PFA, I.I. solicită de la Casa de Pensii de care apartinea persoana asigurată decedata sau de care aparține persoana care a suportat cheltuielile (în cazul în care persoana decedată nu era asigurată).
Adresele Caselor Judetene de Pensii pot fi gasite AICI

c. ȘOMERII solicită de la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca pe ale carei liste figureaza ca somer persoana decedată sau pe  care figurează persoana care a suportat cheltuielile (în cazul în care persoana decedată nu era asigurată).

CE CONTINE DOSARUL DE SOLICITARE?

 1. cerere tip pentru acordarea ajutorului de deces, de la ghiseul Casei de Pensii/ AJOFM sau click aici pentru a descarca model de CERERE ajutor de deces
 2. certificat de deces in original si copie. Pe exemplarul original, institutia care ofera suma cuvenita va scrie „ACHITAT”, data, semnatura si stampila, pentru a impiedica obtinerea sumei din 2 sau mai multe surse.
 3. act de identitate al solicitantului in original si copie
 4. dovada in original si copie ca solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces: chitante si facturi nominale de la biserica, de la firma de pompe funebre si declaratie pe propria raspundere
 5. cuponul de pensie al decedatului in original
 6. pentru rude de gradul I, acte de stare civila ale solicitantului in original si copie, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul  (certificat de nastere, certificat de casatorie  original si copii) 
 7. (daca e cazul) actul care atesta calitatea de tutore, curator, mandatar (imputernicire).
 8.  (in cazul copilului inapt in varsta de peste 18 ani) act medical ORIGINAL emis sau vizat de medicul expert al asigurarilor sociale prin care se atesta boala care l-a facut inapt si data ivirii acesteia (de exemplu certificatul de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap).
 9. (in cazul persoanelor decedate cu varsta intre 18-26 ani) adeverinta ORIGINAL care certifica faptul ca, la data decesului urma o forma de invatamant organizata potrivit legii.

Ajutorul de deces nu este venit impozitabil.
În cazul în care sumele cu titlu de contribuţie de asigurări sociale datorate lunar bugetului de asigurări sociale de stat sunt mai mici decât sumele cu titlu de ajutor de deces, pe care, potrivit legii, angajatorii le achită direct asiguraţilor, plătitorii depun, la casele teritoriale de pensii, cerere pentru recuperarea din bugetul asigurărilor sociale de stat a diferenţei respective, împreună cu documentaţia justificativă. Casele teritoriale de pensii, pe raza cărora se află sediul plătitorului, verifică documentaţia şi dispun plata sumelor datorate din bugetul asigurărilor sociale de stat.

–––––––––––––––––––––––––––––––

2. Ajutorul de inmormantare de la angajator (pentru salariati)

Aceasta este o clauza din contractul individual de munca, unde e mentionata si valoarea ajutorului, pentru situatia in  care un angajat are un deces in familie. Conform legii, se considera membru de familie (aflat în întreţinerea titularului):
a. sotul sau sotia;
b. copii proprii, copii adoptati, copii aflati in plasament familial sau cei incredintati spre crestere si educare familiei, in varsta de pana la 18 ani sau, daca isi continua studiile, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani, precum si copii incapabili de munca , indiferent de varsta, daca si-au pierdut capacitatea de munca inaintea varstelor mentionate
c. parintii si bunicii oricaruia dintre soti

Aceasta suma nu este venit impozitabil. Dovada că membrul de familie s-a aflat în întreţinerea asiguratului se face prin declaraţie pe propria răspundere.

3. Ajutorul pentru sotul supravietuitor (pentru pensionari)

Legea 578/2004 prevede acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor, daca a fost o casnicie de minim 5 ani si daca sotul supravietuitor este pensionar din Sistemul Public de Pensii, are cel puţin vârsta standard de pensionare si nu s-a recasatorit.

Sunt 2 situatii in care se poate afla sotul supravietuitor:

A. beneficiază de pensie de stat sau atât de pensie de stat cât şi în fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori

B. primeşte numai pensie stabilită în fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori

Cuantumul ajutorului lunar  are urmatoarele valori :
a.  durată a căsătoriei de 5 ani: 57 lei (A) sau 22 lei (B)
b. durată a căsătoriei de 6 ani: 68 lei (A) sau 27 lei (B)
c. durată a căsătoriei de 7 ani: 80 lei (A) sau 31 lei (B)
d. durată a căsătoriei de 8 ani: 91 lei (A) sau 36 lei (B)
e. durată a căsătoriei de 9 ani: 102 lei (A) sau 40 lei (B)
f. durată a căsătoriei de minim 10 ani: 113 lei (A) sau 44 lei (B)

Dosarul de solicitare se depune la Casa Judeteana de Pensii si include: cerere; copia actului de identitate din care să rezulte codul numeric personal; copia de pe certificatul de naştere al soţului supravieţuitor, certificatului de căsătorie şi certificatului de deces al soţului decedat; copia deciziei de pensie/talonului de pensie sau, după caz, dovada depunerii cererii de pensionare la CJP, anterior decesului, a soţului decedat; copia deciziei de pensie/talonului de pensie sau, după caz, dovada depunerii cererii de pensionare la CJP a soţului supravieţuitor. Ajutorul se acordă începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii cererii.

––––––––––––––––––––––––––

4. Despăgubiri în caz de accident rutier: http://despagubiri-rca.ro

5. Conform Legii 416/ 2001, art. 28: (4) În cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social, primarii pot dispune acordarea unui ajutor reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea. Ajutorul se acordă unei singure persoane, care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul în condiţiile dreptului comun sau, în lipsa acestuia, persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile cu înmormântarea.

Surse de informare:

v         Legea nr. 571/2003 – Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

v         Legea nr. 263/2010 – privind sistemul unitar de pensii publice

68 Responses to Drepturi si obligatii dupa un deces

 1. eugenia spune:

  Buna ziua,
  Ce pot sa fac daca autoritatile abilitate nu vor sa ne dea banii de inmormantare ?
  Mama a fost somera( nu beneficia de indemnizatia de somer , depasise acel an ) iar tata este si el somer . Il plimba pe tata de patru luni de la un ghiseu la altu .
  Mama a fost salariata timp de 30 de ani la Magurele , deci , a contribuit ceva la „ajutorul statului ” …… Ce convenabil pt stat contribui atatia ani si cand mori …..nimic ….
  Astept un raspuns. Va rog sa ma invatati cum sa facem .
  Multumesc anticipat .

  • Admin Mihaela spune:

   Buna ziua, doamna Eugenia,
   Va raspund cu ajutorul unei prietene de pe Facebook care spune:
   „mergeti la directia de pensii,la director in audienta,daca legea nu permite intradevar,ei stiu si alte organisme spre care sa va indrepte si sa va ajute. Mai exista in cadrul primariei un serviciu de asistenta comunitara,depuneti o cerere si acolo si sunt fonduri ptr tot feluri de probl. neprevazute,treb numai sa insistati,instit.de stat au fel de fel de protocoluri cu organizatii de intrajutorare,asociatii si fundatii,veti reusi,o sa vedeti…numai bine!”

   • jolanda spune:

    daca suntem in 14 ian , si tata a murit in 4 , firma imi mai da ajutorul de inmormantare daca imi bag lichidarea astazi?

 2. sarkadi erika spune:

  Buna ziua. Fratele meu astepta venirea pe lume a unui baietel si,din mai multe motive pe care nu as vrea sa le enumar in acest comentariu (motive strans legate de activitatea unor medici), cu cateva zile inainte de a se naste, acesta a murit … Vi se pare normal ca,intr-o astfel de situatie , sa nu fie indreptatiti la un ajutor de deces? Exista vreo solutie pentru a fi sprijiniti financiar intr-o astfel de situatie, pentru a nu se simti nedrepatiti?
  Va multumesc anticipat.

 3. Admin Mihaela spune:

  Doamna Erika, din cate stim, Statul Roman nu acorda ajutor de deces pentru copil nascut fara viata :(
  Incercati sa intrebati si alte femei care au trecut poate printr-o situatie similara: contact@organizatiaemma.ro

  http://www.organizatiaemma.ro/despre/contact
  Multa rabdare si mult curaj pe mai departe!

 4. Ioana Popescu spune:

  Buna ziua,

  In cazul in care persoana decedata avea poprire pe pensie, datorita unei erori atunci cand i s-a recalculat pensia, acest lucru poate afecta acordarea ajutorului de deces? Bunicii mele i se oprea 100 lei lunar din pensie. In cazul acesta, mai putem beneficia de ajutor?

  Va multumesc anticipat

 5. MILU spune:

  Buna ziua,
  Daca familia poate primi ajutor de deces conform Legii 263/2010 (art. 125- 130)pentru fiul sau MG. decedat in spital, avand calitatea de asigurat,in momentul decesului, in sistemul de asigurari sociale de sanatate in Romania, platind o contributie de 370 RON la Casa de Asigurari Dolj (nu a fost salariat, pensionar sau somer)?
  Pe toata perioada spitalizarii cu toate ca era asigurat a procurat cu bani personali medicamente, aparat Ligaton-2 bucati*900 lei bucata. Dupa deces s-au efectuat numeroase cheltuieli de inmormantare suportate de parintii decedatului in valoare de peste 5500 lei.
  Ne-am deplasat conform Legii 263/2010 (art. 125- 130)la Casa de pensii Dolj, eu-tatal decedatului fiind pensionar, iar functionarele de acolo studiind dosarul, ne-au raspuns ca nu se poate acorda nici un ajutor din partea Casei de pensii cu toate ca acest raspuns contrazice legea.
  As dori sa-mi spuneti cui as putea sa ma adesez in acest sens.
  Va multumim!

 6. Admin Mihaela spune:

  Buna ziua!

  Din pacate, nu suntem in masura sa va facem recomandari in astfel de situatii. Informatiile de pe site-ul nostru sunt doar orientative.
  Va recomandam siteu-uri specializate, ca acesta: http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_32412/Ajutor-de-deces-2013.html

 7. Alexandru spune:

  Buna ziua ,

  Am si eu o intrebare :

  Acum 2 zile socrul meu a murit , el nu avea pensie si nici nu lucra , parintii lui ambii pensionari , poate unul dintre ei sa ceara ajutor de inmormantare , am vazut ca scrie ca pentru asa caz se poate obtine suma de 1112 RON ???

  Multumesc mult,

  Alex

 8. Admin Mihaela spune:

  Buna ziua, domnule Alexandru! Condoleante pentru aceasta pierdere!
  Ajutorul de deces de la Stat se dă pentru decesul tuturor românilor, chiar dacă în momentul decesului nu erau asigurați.
  Pregătiți dosarul și mergeți la Casa de Pensii de care aparține persoana care a suportat cheltuielile (unul din părinții socrului dumneavoastră).
  Sper să se rezolve ușor.
  O zi liniștită!
  Mihaela Vlad

 9. popa avida gabriela spune:

  buna ziua
  mi-a murit tatal
  sotia sa, tatal meu fiind casatorit a doua oara, are in present certificatul de deces in original.
  Va intreb daca eu am suportat cheltuielile de imormantare pot primi ajutorul de imormantare?
  tin de va spun ca exista discutii intre noi.
  Va multumesc anticipat?

 10. Admin Mihaela spune:

  Stimata doamna Popa,
  Imi pare rau pentru pierderea tatalui dumneavoastra.
  Ajutorul de deces se acorda unei singure persoane, de regula persoana al carei nume apare pe chitantele primite de la firma de pompe funebre (pentru sicriu) si de la preot.
  Va doresc multa sanatate si buna intelegere in familie!

  Mihaela Vlad

 11. valceanu larisa spune:

  Buna ziua! Am si eu o problema, sotul meu a fost asistentul personal al mamei sale si vreau csa va intreb daca poate beneficia de ajutor de inmormantare, de catre cine se v-a plati si cat ar fi acesta. Va multumesc!

 12. Admin Mihaela spune:

  Buna ziua, doamna Valceanu!
  Imi pare rau pentru pierderea suferita!
  Ajutorul de deces de la Stat se dă pentru decesul tuturor românilor. Daca soacra dumneavoastra era pensionara, mergeti la Casa de Pensii cu dosarul cu documentele enumerate in articol. Numai persoana al carei nume apare pe facturi si chitante va primi banii. Inteleg ca sotul.
  Daca soacra dumneavoastra era asigurata suma este de 2.223 RON, iar daca nu, e vorba de jumatate din suma.
  Daca nu era asigurata in momentul decesului, mergeti cu dosarul la angajatorul sotului.
  Va doresc multa sanatate!
  Mihaela Vlad

 13. Ana spune:

  Buna ziua,

  Vreau sa va expun urmatoarea situatie:

  Fratele meu, a decedat la data de 24 octombrie 2013.
  A avut varsta de 31 de ani si nu avea venituri (a fost dependent de droguri si in ultimul an reusise sa scape si a avut diverse internari in spital).

  Tata este pensionar (a activat in cadrul armatei) si are orpire pe pensie iar
  Mama a fost somer pana la 15 septembrie 2013, data la care a depus actele pentru pensionare anticipata (intre timp i s-a comunicat faptul ca a fost emisa decizia si a fost trimisa prin posta).

  Tata a fost la casa de pensii cu chitantele si certificatul si i s-a spus ca nu beneficiaza de ajutor deoarece fratele trebuia sa aiba pana in 18 ani.

  Noi am cheltuit enorm, bani imprimutati de mine de la prieteni, si suntem datori pe termen lung…….

  Cum putem facem pentru a beneficia de ajutorul de inmormantare?
  Avem pana la urma acest drept?
  Exista macar un alt tip de ajutor social?
  Care sunt pasii de urmat?

  Va multumesc frumos.

 14. DAVID MELINDA spune:

  Buna ziua!Am si eu o problema,mama mea a decedat in luna septembrie anul acesta fiind bolnava de cancer ,a avut o tumoare pe creier ,a fost operata ,iar dupa operatie starea ei sa agravat ,fiind mobilizata la pat ,noi am incercat sa ii rezolvam pensia de boala ,nu am reusit deoarece ni sa spus ca nu este un caz de handicap cu toate ca mama era paralizata,iar dupa decesul ei am primit o decizie prin care i s-a aprobat doar un ajutor de handicap de 33 de lei.Problema este ca noi am depus actele pentru ajutorul de deces pentru cei fara venit si nu ni sa aprobat din cauza acestui ajutor de handicap de 33 de lei,au gasit-o ca ea este asigurata.Pai daca ea este asigurata cu acesti 33 de lei atunci inseamna ca avem dreptul la ajutorul de deces pentru cei asigurati.Nu mai stim unde,la cine sa ne adresam deoarece la primarie ni sa spus ca noi nu beneficiem de nici un ajutor..Mi se pare chiar nedrept,legal unde ma incadrez?Va multumesc!

 15. mihaela spune:

  Bună ziua,

  O întrebare dacă se poate persoana surdo-mută grad doi handicap din naştere tatăl i-a decedat în 1991, la momentul decesului tatăl nu era pensionar. Întrebarea mea este persoana cu handicap poate primi pensie de urmaş şi dacă da cui să mă adresez.

  Mulţumesc mult!!!

 16. Aurelian spune:

  Buna seara !

  In data de 09-11-2013 a decedata Mama mea si era angajata ca asistent personal la mine pentru ca eu sunt infirm de 12 ani si necesit de asistent personal si dupa deces Tatal meu nu a primit suma cuvenita de 2.223 RON pentru ca Mama era salariata si a ridicat doar suma de 1.112 RON
  Dupa decesul Mamei a trebuit sa fac alte acte pentru asistent personal si cei de la primarie mi-au zis ca nu se mai angaseaza asistent personal la persoanele invalide mai ales eu ca sunt de gradul 1 nu ma pot misca din pat fara ajutorul asistentului personal.
  Cum este posibil asa ceva !
  De fapt suntem in Romania.
  Cu cine sa iau legatura sa rezolv si eu aceasta problema si cu bani nupa deces si cu asistentul personal !

 17. Admin Mihaela spune:

  Buna ziua!

  Imi pare rau ca treceti prin asa multe greutati in obtinerea ajutorului de deces. Din pacate noi nu avem un specialist in Drept care sa ofere consultanta juridica pentru fiecare situatie in parte.

  Mai mult decat informatiile din articol ne pare rau ca nu putem oferi.

  Mihaela

 18. Alina spune:

  buna seara
  am si eu o intrebare …daca un copil de 5 luni a murit si nici unul din parinti nu era asigurat la momentul respectiv,se mai poate beneficia de vre-un fel de ajutor de inmormantare sau deces?Si daca copilul in general este asigurat de stat sau nu chiar si in cazul in care nici unul din parinti nu lucreaza.
  Astept raspuns…Va multumesc

 19. ELENA spune:

  buna ziua!
  intrebare: in Contractul Colectiv de Munca prevede acordarea unui ajutor de deces cca doua salarii medii brute pe institutie dar nu mi se dau deoarece se zice ca nu se mai acorda in 2013 ajutor de deces.
  Este legal sau este un abuz din partea angajatorului??

 20. mihai germinia spune:

  Bună ziua,
  Aș dori să știu dacă trebuiesc depuse chitanțe, facturi și bonuri care să însumeze valoarea ajutorului de înmormântare. Dacă valoarea lor este, să zicem, 1500 lei, mi se vor da 1500 lei?

  • Admin Mihaela spune:

   Buna seara,

   Condoleante :(

   Chitantele esentiale sunt de la firma de pompe funebre si de la biserica (dovezi ca ati cheltuit bani pentru funeralii). Ajutorul de deces pe care il veti ridica este acelasi (cel la care aveti dreptul), indiferent cate bonuri aduceti si ce cheltuieli totale ati avut.

   Sanatate multa si surse de putere, oameni buni in preajma!

 21. Badiu Marcel spune:

  Sunt intr-o situatie foarte delicata.
  Mama mea este muribunda, are contributia de asigurari platita pe anul in curs 2013.
  Daca moare pe 01.01.2014 si nu a platit pe 2014 ajutorul de deces va fi 1014RON?
  Va rog sa-mi transmiteti ce trebuie sa fac.
  Pe 30,31.12.2013 mai sunt deschise Casele de Pensii si daca da care este perioada minima pentru care se poate face asigurarea si care este valoarea acesteia.
  Va multumesc

  • Admin Mihaela spune:

   Buna ziua, domnule Badiu!
   Imi pare rau pentru aceasta situatie dificila si dureroasa!

   Cel mai bine este sa intrebati la Casa de Pensii, chiar nu stiu ce sa va recomand in acest caz, imi pare rau…

 22. Mihalcea Veronica spune:

  Socrul meu a decedat pe 14 ian.2014. Soacra mea va primi pensia (partiala ) pe luna februarie? Cu multumiri

 23. Patricia spune:

  Buna!
  Bunica mea este vaduva de razboi…nu are pensie decat indemnizatia aceasta….. copii ei au murit….au ramas doar nepotii…..ce se poate face in acest caz? poate beneficia de ceva ajutor de inmormantare? multumesc!

 24. Alexandrescu Raluca spune:

  Buna ziua,

  Ma adresez dvs. pentru a ma putea primi un răspuns lămuritor în situația pe care o voi relata. Mătușa mamei mele, în vârsta de 83 ani, care locuia la noi de 30 ani (era ca o bunica pentru noi), fiind persoana cu handicap grad 1 cu însoțitor și având doar pensie de handicap, a decedat în cursul lunii martie. Neavând rude de gradul 1 ( copii, soț, frați), noi, nepoții de gradul 2 ne-am ocupat de înmormântare și am suportat toate cheltuielile aferente. In acest sens, ne-am adresat Primăriei Sectorului 6 pentru ajutorul de înmormântare care ne-a comunicam sa mergem la Sediul Direcției de Asistenta Sociala Sector 6- Strada Floarea Rosie care ne-au comunicat scurt faptul ca PERSOANELE CU HANDICAP NU BENEFICIAZĂ DE ACEST AJUTOR DE ÎNMORMÂNTARE. Va rog sa ne lamuriti si pe noi in acest aspect si sa ne comunicati daca putem face ceva pentru a putea obtine acest ajutor.
  Cei de la Primarie, dupa ce le-am comunicat raspunsul Directiei de Asistenta Sociala, ne-au spus facem o adresa Dlui Primar si sa o depunem la registratura Primariei Sectorului 6 impreuna cu toate chitantele si certificatul de deces.
  Va multumesc anticipat pentru ajutorul acordat.

 25. augustin spune:

  buna ziua ,socrul meu nu avea nici un venit de nicaieri si a fost asigurat ,poate primi ajutor de inmormantare.multumesc!

 26. malina spune:

  Buna ziua,concubinul a decedat în 2011 lăsând în urma un copil. Eu nu beneficiez de nici un ajutor social ce pot face pentru a primi unul

 27. mirica cristina spune:

  buna ziua am si eu o intrebare mama mea a murit pe 8 mai 2014 si nu era pensioanara nu avea nici venit ii plateam eu de mana asigurarea de sanatate primim si noi ajutorul de deces va mulutumesc mult ast raspuns

 28. ENE DANA spune:

  Buna ziua.
  Va rog, daca ma puteti ajuta .In luna ianuarie a murit tata, iar acum in luna mai mama. Tata si mama nu au fost casatoriti cu acte.Mama a lucrat , dar avand cinci copii de crescut a renuntat la servici.Tata a fost pensionar iar mama a avut o pensie de boala (deoarece avea cagula). Nu am mai umblat cu dosarul sa ii facem pensie.Va rog ,spunetimi daca am dreptul la ajutor de inmormantare si unde trebuie sa depun dosarul.Mentionez ,ca sunt angajata iar mama a murit deoarece a avut cancer.
  Va multumesc anticipat pentru ajutor.

 29. GEORGIANA spune:

  Buna seara,

  Bunica mea avea doar pensie de handicap gradul II. In urma decesului, am fost cu toate actele la Casa de Pensii pentru ridicarea ajutorului de inmormantare. Fata bunicii mele este pensionata pe caz de boala si este asigurata, insa cei de la Casa de pensii ne-au respins din start. In baza carei legi pensionarii cu handicap au acest drept? As vrea sa merg la ei sa le dau peste nas deoarece NU VOR SA NE APROBE AJUTORUL. Bunica este din judetul Bihor, iar fata dansei este din Bucuresti. Noi am fost la Casa de Pensii de care apartine fata buncii(Sector 5 Bucuresti). Ne puteti ajuta va rog din suflet? Multumesc.
  O seara linistita!

 30. Andrei popoaia spune:

  buna ziua am o intrebare acum 2 saptamani mi.a decedat mama si vroiam sa intreb daca se da vri.un ajutor de undeva daca lucra sau daca numa ajutorul de la munca se poate obtine ala find de un salariu de minim pe economie ?

 31. cristina spune:

  Tatal meu a decedat intr-un accident de masina,era angajat la o firma de paza si protectie dar in contract nu scrie k in caz de deces firma se implica,pt k noua nu ne-au zis ei nimic,dar avea asigurare pt k chiar ceruse o adeverinta si un stat de plata si le avea acasa,cert e k fratele meu s-a ocupat de plati si are chitantele., beneficim de tot ajutorul?

 32. lucian paduraru spune:

  in cazul in care cel decedat este un copil de doar o zi la cine trebuie depusa cererea de ajutor de deces?
  Dacă persoana decedată este un membru de familie al salariatului și care nu era asigurat sau pensionar la data decesului. Pentru aceste cazuri salariatul este îndreptățit la solicitarea ajutorului de deces. În înțelesul legii, prin membru se familie se înțelege:
  – soțul,
  – copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate;
  – părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.

  Dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaraţie pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces.

  daca e sa iau dupa a asta ar insemna ca la angajatorul meu
  corect?

 33. Admin spune:

  Buna seara, tuturor,
  Ne cerem scuze ca nu putem raspunde intrebarilor care va framanta si la care aveti nevoie urgenta de raspunsuri concrete.
  In echipa de voluntari a asociatiei nu avem acum si o persoana specializata pe astfel de situatii si suntem in cautarea unui expert care sa va ajute in deciziile importante pe care trebuie sa le luati.
  Vom reveni cat de curand posibil cu indrumare de la un specialist, daca ea inca va mai fi de actualitate.
  Cu multa pretuire,
  Mihaela Vlad, voluntar in Asociatia „Exista viata dupa doliu”

 34. Burlan viorel spune:

  BUNA SEARA. Mama a avut o sora si a murit.Nu a lucrat nici unde a avut un ajutor de la [primarie 142 lei Eu am cumparat totul.primarul nu vrea sa ii dea lu mama ajutorul ,comuna petrechoaia jud ilfov .Va multumesc.VIOREL BURLAN

 35. Ungureanu Gabriela spune:

  Buna seara,
  Am rugamintea sa ma ajutati pentru a lamuri speta urmatoare:
  Prietenul nostru apropiat in varsta de 53 ani a decedat.
  In momentul decesului era salariat cu o vechime in munca decel putin 30 ani.
  Sotia sa , in varsta de 49 ani nu lucreaza ( sunt casatoriti de cel putin 20 ani ).
  Am inteles ca poate beneficia de pensie de urmas ( Legea 578/2004 ) numai in momentul in care va implini varsta de pensionare , dar pana atunci nu poate beneficia de nici o indemnizatie ?

  Va multumesc ,

 36. Admin spune:

  Buna seara, Gabriela,

  Imi pare rau pentru situatia dificila in care va aflati si iti transmit condoleantee din partea noastra …
  Din cate stiu, sotia daca nu lucreaza poate sa primeasca pensie de urmas timp de sase luni de la data decesului, apoi aceasta se suspenda si poate solicita pensie de urmas la indeplinirea conditiilor pentru limita de varsta.
  La Casa de Pensii veti afla ce documente sunt necesare.
  Sper sa fie de ajutor.
  Multa sanatate!

 37. daniela uta spune:

  Buna ziua..as dori sa stiu in cat timp se poate cere pensia de urmas. tatal meu a decedat in ianuarie 2011, iar mama nu a vrut sa ceara pensia de urmas….acum am dori sa o cerem pt ea, avand in vedere ca este incadrata ca persoana cu handicap de gradul II.
  VA MULTUMESC.

 38. Alexandra spune:

  buna ziua , as dori sa va adresez o intrebare …acum 8 ani tatal meu a decedat , bunicul meu tatal,tatalui meu ii lasase o casa unde tata si mama au investit … dar inca nu facusera actele cu bunicul meu pe acea casa …dupa ce a decedat tatal meu , buicul meu i -a facut acte pe casa mea unchiului meu fiind fratele tatalui meu …eu nu mai am absolut nimik de la tatal meu … eu ce drepturi am? fratii tatalui meu trebuie sa ma despagubeasca ???? acum bunicul meu a decedat si el.. a mai ramas decat bunica? ce trebuie sa fac? va multumesc anticipat !

 39. tata ion spune:

  Pe data de 08/12/2014 am inmormantat pe tatal meu.
  M-am prezentat la casa de pensii pentru ajutorul de inmormantare nu a fost nici o problema cu declaratie notariala pe propria raspundere sa rezolvat,fiind pensionar am cerut si ultima pensie pe luna dec., fapt pentru care mi s-a cerut certifict de nastere din care sa reese gradul1 de rudenie el fiind tatal meu natural fara documente, am fost refuzat de a primii ultima pensie nefiind ruda de gradul 1 , pensia lui se intoarce in conturile statului statul fiind singurul mostenitor de gradul 1. Mentionez ca am fost inputernicit de catre tatal meu la seviciul funerar CONCORDIA pentru al reprezenra. cumparaturile si toate cheltuielile de judecata au fost facute de mine si sotia mea. Poate cineva a trecut prin asemenea probleme.
  MULTUMESC.

 40. Dumitrescu Alina spune:

  Buna ziua,
  Am si eu o problema si poate ma ajuta cineva.
  Tatal meu este bolnav de ciroza in faza terminala. Este pensionar MAPN. Mama mea are neoplasm mamar si hepatita B dar nu a lucrat niciodata si este coasigurata pe asigurarea tatalui meu. Aveti idee daca poate primi mama mea pensie de urmas avand in vedere ca are 58 de ani si au o casatorie de 32 de ani? sau, poate primi pensie pe caz de boala?

  Va rog, ajutati-ma cu un raspuns…

 41. CARBUNARU MARIA spune:

  buna ziua!!!socrul meu a decedat acum 5 zile!in momentul decesului nu lucra!dar a avut cotizt la pensie 34 de ani!!!am fost la primarie sa depunem actele pt ajutor si ne-au trimis la primaria de unde apartine fiul decedatului(cel care sa ocupat de inmormantare)!!!Va rog sa imi spuneti si mie cum trebuie procedat?Unde trebuie sa mergem!!!Va multumesc!!!

 42. Stoica ioana spune:

  Tatal meu a decedat pe 5 dec 2014.In timpul vietii primea indemnizatie de insotitor fiind cu handicap grad I. Pe luna decembrie mai primeste aceasta indemnizatie?

 43. Emy spune:

  Am si eu o intrebare daca mama moare si ea a avut pensie de drept si pensie sociala(adica hanticap grad 1 nevazator)are un copil pensiile poate sa treaca la copil si sot?cit la suta poate sa i de a copilului si sotului?Va multumesc!

 44. Admin spune:

  Buna, Emy,

  Din informatiile noastre, familia indoliata va avea acces doar la pensia pentru ultima luna in care mama este in viata, nu pentru restul vietii familiei.
  E bine sa intrebati si la Casa de Pensii.
  Numai ganduri bune!
  Mihaela

 45. ilie lenuta spune:

  buna ziua locuim in braila iar sotul era salariat la o firma din brasov .pe data de 4 ianuarie 2015 a murit in spital fiind bolnav de cancer am fost si i-am facut lichidarea la brasov .eu sunt caznica iar cheltuielile de inmormintare sunt pe numele meu ajutorul de inmomintare de unde il i-au ca firma nu mi-a dat decat sindicatu 500 lei ce fac in acest caz firma mi-a dat o cerere pentru pensie de urmas sa o completez si sa o depun atat

 46. Admin spune:

  Buna ziua,

  Imi pare foarte, foarte rau pentru piederea sotului …

  Sotul dumneavoastra fiind angajat, aveti dreptul la un ajutor de deces de 2.415 lei.
  Mergeti cu documentele direct la Casa de Pensii Braila, daca firma nu a dorit sa se ocupe.

 47. gabriela spune:

  Buna ziua! De curand a murit o cunostinta de a mea. As dorii sa stiu daca de inmormantare s-a ocupat o firma de pompe funebre asigurand absolut totul de la cosciug pana la pomana data la cimitir in pachetele se mai poate lua ajutorul de inmormantare oferit de primarie? daca se ia ajutorul si actele au fost facute pe numele nepoate (acte de deces – scos de la morga, etc.) cine beneficiaza de acesti bani? Persoana care figureaza in acte (nepoata) sau sora decedatului care nu a avut nici un rol in a se ocupa de inmormantare.

 48. Admin spune:

  Buna seara, doamna Gabriela,

  Imi pare foarte rau pentru pierderea suferita!
  Din ceea ce descrieti, se pare ca firma de pompe funebre s-a ocupat deja de ridicarea ajutorului de deces (poate aveau acest serviciu inclus).
  De obicei, ruda al carei nume se afla pe facturile de la sicriu si de la biserica solicita ridicarea ajutorului de la Casa de Pensii. Iar pe certificatul de deces (original) functionarul va scrie „achitat”.

 49. Vasilisia Lazăr spune:

  Bună seara! Am și eu o întrebare. Dacă o persoană beneficia doar de indemnizația de nevăzător, fără a fi pensionar și fără a lucra undeva la momentul decesului, are dreptul la ajutor de deces? E vorba de soțul meu (56 ani) care a decedat în această lună. La momentul decesului beneficia doar de indemnizație de nevăzător, gr.I. Menționez că eu am calitatea de asigurat. Care este suma care i se cuvine în urma decesului și de unde trebuie ridicată? La Casa de Pensii mi s-a spus că nu are dreptul la ajutor de deces. Mulțumesc!

 50. maria diana spune:

  Buna seara!Am si eu o o nelamurire.Tatal meu era angajat la primarie ca muncitor,cand a murit tata era in concediu de crestere a copilului,fratele meu avea doar 1 an si 2luni.de la primarie a primit doar ajutorul de inmormantare.Va rog sa-mi spuneti daca trebuiau sa dea si ajutorul de deces,iar mama poate sa ia in continuare banii de crestere?va rog din suflet sa-mi raspundeti,Va multumesc!

 51. Admin spune:

  Buna ziua, doamna Maria,

  Imi pare foarte rau pentru pierderea tatalui dumneavoastra!
  Din mesaj inteleg ca Primaria a oferit doar suma din contractul colectiv?
  Ajutorul de deces se acorda familiei daca tata era asigurat la momentul decesului. In concediu eu inteleg ca totusi i se opreau contributiile pentru pensie si ca aveti dreptul la ajutorul de deces integral.
  Duceti dosarul la Casa de Pensii de care apartineti daca angajatorul (primaria) refuza sa va dea ajutorul de deces.
  Despre dreptul mamei nu stiu ce sa va spun, imi pare rau.

  Sper sa rezolvati cu bine si va rog sa ma contactati pe viitor daca veti dori sa beneficiati de consiliere psihologica gratuita.

 52. Admin spune:

  Buna ziua, doamna Lazar,

  Imi pare foarte rau pentru pierderea sotului dumneavoastra si va rog sa imi spuneti daca doriti sa vorbiti si cu unul dintre terapeutii nostri.
  Legat de ajutorul de deces, nu inteleg de ce angajatii de la Casa de Pensii v-au dat acest raspuns, din moment ce dumneavoastra sunteti asigurata in sistemul public si sunteti ruda de gradul intai.
  Conform legii pensiilor, aveti dreptul la jumatate din suma pe care ati fi putut sa o incasati daca sotul ar fi fost asigurat. Suma la care aveti dreptul este 1.208 lei, conform art. 26 din Legea 263/ 2010.
  Dumneavoastra daca lucrati, duceti documentele la angajator, care are datoria sa va dea suma.
  Va rog sa ma tineti la curent!
  Sper sa rezolvati cu bine!

 53. Vasilisia Lazăr spune:

  Vă mulțumesc din inimă pentru răspuns! O să revin după ce voi rezolva problema. Sper să o rezolv. Multă sănătate! Vă mulțumesc și pentru gândul d-voastră nobil!

 54. ilie lenuta spune:

  sotu a murit pe 4 ianuarie 2015 ,el lucra la o firma din brasov ,noi locuim in braila a murit in spital fiind bolnav de cancer pulmonar ,iar din luna august2014 a fost in concediu medical precizez ca firma nu mi-a dat ajutor de inmormantare si nici de deces nici banii pe concediu pe luna decembrie 2014 precizez ca am fost pe banii mei la brasov pentru ai face lichidarea iar firma mi-a dat un fluturas care scrie cat are de luat pe concediu medical mai precizez ca eu nu am si nu am avut un loc de munca,iar firma mi-a dat o cerere pentru pensie de urmas am tot sunat la firma sa intreb cand se vor baga banii pe card ,iar ei imi spun sa am rabdare ca momentan nu au bani .CE TRBUIE SA FAC IN ACEASTA SITUATIE

 55. ilie lenuta spune:

  PRECIZEZ CA AM FOST SI LA CASA DE PENSII SI M-AU TRIMIS LA FIRMA UNDE LUCRA

 56. Teofil spune:

  Buna ziua,

  As dorii sa stiu cine poate cere ajutor de inmormantare in cazul meu si daca se poate acorda.

  Mama soacra a murit pe 1martie a.c. la acel moment era asigurata la CAS prin contributie voluntara. Tatal socru nu e angajat, asigurat si nici nu are vre-un venit(poate coasigurat). Copiii nu sunt eligibili de a ridica ajutorul de inmormantare deoarece nici unul nu e asigurat sau angajat, singura persoana care ar fii eligibila ar fii sora defunctei(care este coasigurata datorita sotului ei care este angajat) sau cumnata defunctei angajata si asigurata.

  *Cine ar putea cere ajutorul de inmormantare?si la ce institutie?
  * Are vre-o importanta pe ce nume sunt facute chitantele de la toate cele necesare inmormantarii?

  Va multumesc

 57. george spune:

  Buna ziua
  daca bunica a decedat oe 26 februarie 2015,ea fiind pensionara,mai ridica bani de la posta in luna martie?

 58. Diana Dan spune:

  Buna ziua,
  Tatal meu a decedat pe 1 martie 2015. Ii mai intra pensia in cont la CEC pe luna martie ? va multumesc frumos !

 59. Diana spune:

  Buna ziua.
  As dori sa stiu ce ajutoare de inmormantarese acorda in cazul urmator.
  Mama soacra a murit pe 23 aprilie a.c. La acel moment era pensionata pe caz de boala. Tatal socru – pensionar de drept.
  Copiii defunctei nu au primit nici un ajutor – cu toate ca sunt angajati cu forme legale de munca. In schimb, ginerele a primit un ajutor conform contractului colectiv de munca la nivelul unitatii – ajutor stabilit de comun acord intre angajator si sindicat, suma diferita de cele amintite in acest articol.
  In aceste conditii:
  – se acorda Ajutorul de deces din partea Statului?
  – cine cere ajutorul de inmormantare? la ce institutie?care este cuantumul ajutorului?
  Va multumesc anticipat!

 60. Dragos spune:

  Buna ziua! As avea nevoie de ajutorul dumneavoastra in ceea ce priveste o problema intampinata recent. Tatal meu a decedat in urma cu 2 saptamani iar ultima pensie urma sa fie incasata pe data de 12 in aceasta luna, cum pensia ii venea pe card, nimeni nu stia pinul. Ne-am decis sa mergem la banca si sa intrebam ce e de facut. Ni s-a spus ca trebuie deschisa taxa de succesiune si in baza certificatului de mostenitor se poate ridica pensia dar acesta costa in jur de 2000 lei…pensia fiind mult mai mica. Ce e de facut? Astept raspunsul dumneavoastra si va multumesc anticipat.

 61. Carmen spune:

  Sotul a fost cetatean American era stabilit acolo dar primea pensie din Romania in Mai 6 el a decedat am fost in Romania sa-l inmormintez si as vrea sa stiu daca eu sotia lui sint eligibila la pensi sa-i iau pensia incontinuarie daca locuiesc in U S A.Multumesc

 62. Nitescu Geanina spune:

  Buna ziua. In cat timp pot depune actele de deces pentru ajutorul de inmormantare. Am inteles ca, daca nu le depun in termen de 7 zile nu mi se mai acorda acel ajutor de 2400 lei. E adevarat? Multumesc anticipat.

 63. Curca spune:

  Buna ziua, bunica mea a murit acum 1 zi. Fiind pensionara am primt ajutorul de somaj de 2415 lei.In afara de acest ajutor am gasit pe net ca, ar mai fi un ajutor” marire ajutor”de 1208 lei..este adevarat?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete și atribute HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>